Thread subject: Turkish Lessons :: Maria'nın Defteri

Posted by Turgay on 28/02/2011
#7

Extra informatie over: Meervoud, Tijds & Plaatsbepaling, Gebiedende Wijs, Het werkwoord "zijn".


Meervoud

De achtervoegsels ler/lar hebben te maken met de klinkers die in de woorden zitten. ler/lar maken de woorden meervoud.

les - lessen : ders - dersler

vader - vaders : baba - babalar

a/o/u/ı dan krijgt het achtervoegsel een a. (lar)
Is de laatste klinker een e/i/ö/ü dan word het een e. (ler)

Tijds & Plaatsbepaling

Dit doen we met de/da. Hier word ook weer de manier met klinkers toegepast.

Op school: okulda.
Bij de chauffeur: soförde.

Gebiedende Wijs

Dit is de stam van het werkwoord. Nu hebben we te maken met mek/mak
Dit kan je vraag of antwoord ontkennend maken.

gel: kom / gelme: kom niet
koş: ren / koşma: ren niet.

Dit heeft ook weer met de klinkers te maken in de woorden of laatste lettergreep "me" of "ma" zal worden.

Het werkwoord "zijn"

Ik ben ... » Ben ....(y)im
Jij bent ..... » Sen .....sin
Hij, zij, het is ..... » O dır/dir/dur/dür - tır/tir/tur/tür
Wij zijn ..... » Biz .....(y)iz
Jullie zijn, u bent ..... » Siz .......siniz
Zij zijn .....» Onlar .... dırler / dirlar / durler / dürlar - tırler / tirlar / turler / türlar

De (y) staat dus voor als verbindings letter, word gebruikt tussen twee klinkers.

----------

Les 2, Oefening 8 gaat over gebiedende wijs. Daarom staat er in de tabel geen "ik" en "wij". (In het lesboek, bladzijde 16)

----------

Een paar verbeteringen uit je tekst:
sen istiyorum ben istemiyorum

ben istiyorum ben istemiyorum
typfout: yazmıyorm, yazmıyorum
güzeldür
güzeldir
typfout: öğuldur, oğuldur,
dilemiuyorlar, dilemiyorlar

-----------
Sonuç: Başarılı bir çalışma. (Heel goed prestatie.)

Selamlar...